interpelacja w sprawie planu przeciwdziałania bezdomności zwierząt

Oto treść interpelacji, która dziś trafiła do Urzędu Miasta. Mam złe doświadczenia co do „procedowania” projektów uchwał, napisałem kilka zdań, które może pozwolą te złe praktyki zmienić:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 roku w terminie do 31 marca samorządy gmin powinny uchwalić program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Obserwując negatywne zjawiska uchwalania „na kolanie” pisanych aktów prawa miejscowego (mam tu na myśli zarówno Plan Ochrony Środowiska – przyjęty z błędami i z naciskiem na presję czasową, jak i sposób procedowania nad Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna – pomimo wielu informacji na Komisji Gospodarki, że się opracowuje założenia, poinformowano nas o presji czasu, konieczności natychmiastowego przyjęcie tych mało ambitnych założeń ze względu na chęć budowy wielkiego kombinatu, treść całości aktu prawa miejscowego nie jest nadal dostępna do publicznego wglądu).

By przy okazji uchwalania programu uniknąć presji czasu, już dziś składam prośbę o ujawnienie założeń do dyskusji i projektu uchwały zgodnie z wytycznymi w ustawie Prezydent powinien przedstawić projekt w terminie do 1 lutego.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.