interpelacja w sprawie dworca PKP Olsztyn Główny (kolejna)

Interpelacja dotycząca dyskusji jaka odbyła się na Komisji Gospodarki w sprawie dworca głównego w Olsztynie

 

Pan
Piotr Grzymowicz
Prezydent Olsztyna

 

Odbywa się dyskusja (częściowo publiczna) w sprawie zmian na olsztyńskim dworcu PKP – Olsztyn Główny. Pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości a szukanie kozła ofiarnego po stronie organizacji pozarządowych uznaję za dalece nieodpowiedzialne i niestosowne. Sam uczestniczyłem w spotkaniach organizowanych przez PKP w formie warsztatów, kierowałem swoje uwagi i krytyczne stanowisko co do zamierzeń. Osobiście przekazałem w formie interpelacji prośbę (21.12.2016r.) o upublicznienie stanowiska miasta w sprawie oczekiwań, wniosków jakie w sprawie remontu/przebudowy dworca do PKP skierowała nasza gmina. Miało to na celu poddanie problemu dworca szerszym konsultacjom – niestety wiosek nie został potraktowany literalnie.

Na posiedzeniu przedstawiciele PKP przekazali wyraźnie że obecny budynek może uniemożliwić przebudowę linii kolejowej. Chciałbym nawiązać do obowiązującego MPZP (który został przywołany w odpowiedzi) gdzie określona linia zabudowy dokładnie pokrywa się z budynkiem obecnej bryły dworca (od strony torów).

Zatem warto uzyskać odpowiedź na pytania postawione na komisji:

 • Jakie są finalne założenia do projektowania dworca PKP Olsztyn Główny (od dawna zapowiadany przetarg na wybór projektanta)?
 • Czy można (a w moim przekonaniu) należy do opracowywanych wariantów dołożyć wersję zakładającą remont/przebudowę istniejącej bryły dworca?
 • Ile drożej kosztuje nas inwestycja jaką wykonujemy obecnie w okolicy dworca ze względu na konieczność dostosowania się do opóźnień w realizacji inwestycji PKP?
 • Kiedy były wykonywane bieżące remonty i modernizacje budynku dworca, dlaczego PKP tak zaniedbało ten obiekt?
 • Dlaczego ciągle (od wielu lat) jest zalewane przejście podziemne? Planowany jest przekop przez mierzeję a rozwiązanie odwodnienia, automatycznego odpompowania nadmiaru wody z tunelu urasta dla kolejarzy do problemu misji na Marsa.
 • Jaka ma być faktyczna wysokość dofinansowania UE, jaka jest ich struktura i z jakiego programu mają być te fundusze? Wiele informacji jest w tym zakresie sprzecznych, a podczas dyskusji na komisji nikt nawet nie spytał o jakich pieniądzach mówimy.
 • Czy, zgodnie z wypowiedzią pani dyrektor PKP, peron pierwszy ma być rzeczywiście poszerzony, czy tylko podwyższony? W tej sprawie mamy sprzeczne informacje. Jeśli tak to do jakich parametrów?
 • Czy znane są Panu zapisy SIWZ – wytycznych dla projektantów, o których mówiła Pani dyrektor? Zaangażowanie Pana Prezydenta pozwoli szybciej uzyskać informacje.
 • Czy znane jest Panu Studium Wykonalności dla projektu na które powołuje się Pani Dyrektor z PKP – czy można prosić o jego kopię?
 • Jakie plany mają Przewozy regionalne, właściciel wieży, „wielki nieobecny” podczas spotkania?
 • Czy PKP zakłada budowę kładki (lub przejścia podziemnego) na Zatorze w ramach finansowych tej inwestycji. Które z tych rozwiązań (kładka czy przejście podziemne) jest na dziś zakładane i w jakiej formie (schody stałem ruchome, windy, DDR)?
 • Czy budowa nowego dworca jest według PKP możliwa, w momencie kiedy właściciel części PKS nie uzgodni wyburzenia jego części?
 • Czy była przeprowadzana analiza stanu konstrukcji budynku? Jakie środki finansowe ma zamiar przeznaczyć PKP na budowę nowego budynku dworca? Prosimy o podanie sumy z wydzieleniem na projekt i budowę.

Chcę rozmawiać na argumenty pozyskane ze źródła, a nie szczątkowe informacje. Tylko pełna wiedza upoważnia do krytyki bądź udzielenia wsparcia. Dwie rzeczy są dziś pewne – niedostatek informacji z jednej strony, a z drugiej karygodne zaniedbania w sprawie dworca ze strony PKP.

Liczę że osobiste zaangażowanie władz miasta w sprawę pozwoli nadać jej właściwy bieg i odpowiednie tory. Obecnie przyjmowany kierunek – strzelania do społeczników to strzelanie kulą w płot. Jedynym kierunkiem właściwym jest wywieranie presji (również politycznej) na PKP właścicielu obiektu! Służby konserwatorskie niech pracują sumienne i podejmują decyzje zgodne z wiedzą, stanem faktycznym a nie na wyraźne zamówienie polityczne. Wielokrotnie stawały sprawy obrony demokracji, wolności wypowiedzi, przeciwdziałania złym praktykom – a to czego jesteśmy świadkami przeczy temu wszystkiemu co było w blasku fleszy deklarowane.

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *