interpelacja: strefa czystego transportu

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych daje samorządom nowe możliwość w kształtowaniu zachowań komunikacyjnych użytkowników dróg publicznych i nakłada obowiązki na samorządy lokalne. W związku na w/w fakt zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia na terenie Olsztyna stref czystego transportu oraz zlokalizowania ogólnodostępnych stacji ładowania. Dodatkowo proszę o przedstawienie informacji – planu dojścia miejskich przewoźników do wymaganego zgodnie z art. 36 ust 1 minimalnego poziomu autobusów zeroemisyjnych.

Proszę o przedstawienie informacji na jakich zasadach, w jaki sposób i dla dokładnie jakich parametrów pojazdów będzie Pan wydawał zgodnie z art. 39 ust 2 oznakowanie pojazdów? Czy i jakie rodzaje pojazdów zasilane CNG będą uprawnione w Olsztynie do uzyskania naklejki (benzyna + CNG, wysokoprężny + CNG i/lub inne warianty)?

Deklaruję również osobiste zaangażowanie w proces konsultacji społecznych, które mogą znacząco wpłynąć na jakość powietrza i poziom życia w mieście.

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *