interpelacja: koncepcja połączenia szpitali

Interpelacja dotycząca dyskusji jaka odbyła się na sesji Rady Miasta w sprawie połączenia szpitali

 

 

Pan
Piotr Grzymowicz
Prezydent Olsztyna

 

 

Odbyła się dyskusja w sprawie koncepcji połączenia szpitali a co za tym idzie likwidacji Szpitala Miejskiego w Olsztynie. Znane jest Panu moje negatywne nastawienie co do takiego kierunku działania. Budować niewiadome na zgliszczach czegoś co przez lata wspieramy, rozwijamy i co nas napawa dumą przez liczne nagrody jakie otrzymuje placówka, to byłaby wielka niegospodarność. Przez lata budowaliśmy markę naszego szpitala, wspieraliśmy i wspieramy go na każdym kroku – mieszkańcy miasta bardzo dobrze go oceniają, więc jest o co walczyć i co chronić. Padło na sesji wiele pytań (niestety odpowiedzi dużo mniej), zatem zwracam się na Pana ręce z prośbą o udzielenie odpowiedzi, uzupełnienie informacji do dalszej dyskusji, a może w ich wyniku trzeba będzie temat definitywnie zamknąć.

 1. Jaka była liczba pacjentów w 2016 roku w szpitalu miejskim a jaka w uniwersyteckim?
 2. Jakiej wysokości kontrakty z NFZ miał szpital miejski a jakie uniwersytecki (dane za 2016 i 2017r)?
 3. Jaka jest dostępność do usług medycznych szpitala miejskiego a jaka uniwersyteckiego?
 4. Kto miałby przygotować projekt (budowy nowej placówki), kto za przygotowanie dokumentacji zapłacić? Czy istnieje choć wstępne studium wykonalności? Czy przeprowadzono ocenę pod kątem możliwości przeprowadzenia połączenia placówek? Czy to jest opłacalne?
 5. Ilu pracowników/wykładowców uniwersyteckich jest zatrudnionych w szpitalu miejskim?
 6. Jakie są gwarancje finansowe finansowania połączenia szpitali? Jak są szacowane założenia czasowe jeśliby do połączenia miałoby dojść? Potrzebny czas na opracowanie rzetelnego studium wykonalności projektu, wykonanie projektu budowlanego i funkcjonalnego szpitala, czas realizacji budowy? Przy obecnych stawkach za roboty budowlane przedstawianie koszty budowy wydają się być niepokojąco niskie.
 7. Czy rozważany jest wariant budowy/rozbudowy szpitala klinicznego przy pozostawieniu obecnej formy funkcjonowania szpitala miejskiego w Olsztynie? Jeżeli nie to dlaczego, i co poza kosztem budowy (przy obecnie zakładanej likwidacji szpitala miejskiego) stoi na przeszkodzie?
 8. Bilans zatrudnienia. Ile obecnie zatrudnia szpital miejski a ile uniwersytecki? Proszę o podział na formy zatrudnienia (umowy o pracę, kontrakty, zlecenia, dzieła itp.) Jakie prace są zlecane firmom zewnętrznym tzw. outsourcing oraz wyszczególnienie stanowisk. Jaki poziom zatrudnienia miałby być w wyniku połączenia szpitali?
 9. Kto miałby po połączeniu pokryć zobowiązania placówek?
 10. Czy w ramach połączenia planowana jest pełna likwidacja placówek, czy pozostaną jakieś „niedobitki” a jeśli tak, to jak wyglądałaby ich kondycja?
 11. Na jakim poziomie są planowane koszty funkcjonowania nowego szpitala?
 12. Jaki byłby koszt operacyjny połączenia szpitali i kto miałby go ponieść?
 13. Co stanie się z terenami uwolnionymi przez likwidację obecnie funkcjonującego szpitala?
 14. Ile mógłby wynosić kontrakt z NFZ nowego szpitala?
 15. Proszę o podanie budżetów szpitali (miejskiego, uniwersyteckiego) w 2015, 2016 i 2017 r.
 16. Na sesji wspomniano raport kontroli NIK szpitala uniwersyteckiego, czy w szpitalach były w późniejszym okresie kontrole i jakie były ich wyniki (najlepiej byłoby uzyskać protokoły z kontroli)?
 17. Czy rozważane było zbudowanie konsorcjum szpitali w Olsztynie?
 18. Jakie jest okres zobowiązania celem projektów realizowanych przez szpital uniwersytecki i miejski? Jakie umowy i na jakie kwoty zostały podpisane w 2017 roku? Proszę o uwzględnienia planowanych czasów zakończenia jeszcze niezrealizowanych inwestycji.
 19. Czy jest brana pod uwagę inna lokalizacja (nowej placówki) niż tereny szpitala miejskiego?
 20. Jaki jest koszt, jaki musimy ponosić na funkcjonowanie oddziałów klinicznych w szpitalu miejskim?
 21. Jaki jest poziom uzgodnienia finansowania inwestycji (budowy nowego szpitala) umowy, promesy?
 22. Jakie środki z UWM uzyskał szpital miejski – proszę uwzględnić lata 2015, 2016 i jaka kwota jest przewidziana na 2017r.

Tylko zaangażowanie Pana Prezydenta pozwoli uzyskać odpowiedzi na postawione pytania.

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *