Interpelacja: Dziki w Olsztynie

Zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem o przeprowadzenie analizy i wykonanie zagrody dla dzików na terenie Olsztyna. Obecna sytuacja z ASF i zakaz przewożenia dzików doprowadził do niebezpiecznej sytuacji – populacja dzików bezkarnie plądruje miejskie skwery, place zabaw, trawniki powodując zagrożenie dla ludzi i zwierząt domowych. Niebezpieczeństwo kryje się również w pozostawianych odchodach które nie są wolne od pasożytów i chorób.

Jestem zobligowany uchwałą Rady Osiedla Generałów nr 47/29/II/2018 do przedstawienia pomysłu wygrodzenia na terenie miasta odpowiedniej przestrzeni (z możliwością powiększenia) celem zgromadzania odłowionych na terenie miasta dzików. Sądzę, że będzie potrzebna tu również pomoc UWM zwłaszcza Wydziału Medycyny Weterynaryjnej by podjąć próbę ograniczenia zdolności rozrodczej zgromadzonej populacji.

Oczywiście wówczas będzie wymagane dożywanie zwierząt – mogę w tej sprawie pomóc, a odpowiednim adresatem miejskich próśb może być zgromadzona wokół WM ODR grupa rolników oraz Izby Rolnicze.

Ta sytuacja musi być przejściowa (do chwili wygaśnięcia obostrzeń wywołanych ASF) ale podjęcie działań jest konieczne i długofalowo opłacalne – naprawa szkód jest policzalna a skuteczne działanie (w oparciu choćby o wydzielony teren lasu miejskiego) lub inny wspólnie określony wraz z UWM pozwoli zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się populacji. Warto w tej sprawie zasięgnąć opinii RDLP w Olsztynie – doświadczenia leśników warto wykorzystać. Populacja dzików bez kontroli doprowadzi do daleko idących szkód i znaczących wydatków w przyszłości.

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *