interpelacja: co zrobiliśmy by ograniczyć PM10

Olsztyn 15.02.2016

W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy na Komisji Budżetu zwracam się do Pana z prośbą o udzielenie informacji jakie działania podjęliśmy w związku z obowiązkiem nakładanym na naszą gminę przez przyjęcie uchwały Sejmiku Województwa Nr XIX/446/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10, oraz Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 określony uchwałą Nr IV/98/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2015 r. w 2016 roku, oraz jakie zamierzamy podjąć w 2017 celem poprawy jakości powietrza w naszym mieście.

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *