interpelacja: bezpieczeństwo na placach zabaw w Olsztynie

Nie mogąc się zgodzić z odpowiedzią na interpelację dotyczącą usterek na placach zabaw w Olsztynie wystosowałem pismo do wiodącego producenta wyposażenia placów zabaw celem pozyskania specjalistycznej wiedzy w przedmiotowej sprawie.

Wskazano następujące typy przeglądów/kontroli placów zabaw:

 1. Regularna kontrola przez oględziny (kontrola rutynowa) wskazano że w okresie użytkowania jej przeprowadzenie z częstotliwością raz w tygodniu to absolutne minimum! Fakt dokonania oględzin powinien być odnotowany książce placu zabaw lub innym dokumencie pisemnym.
 2. Kontrola funkcjonalna –raz na 1-3 miesięcy przeprowadzana pod kątem zużycia sprzętu (również fakt jak i wnioski powinny być zawarte w formie pisemnej w dokumentacji placu)
 3. Coroczna kontrola podstawowa – w jej trakcie powinno być kontrolowanie zużycia sprzętu, stan fundamentów, nawierzchni, a także bezpieczeństwa sprzętów ze względu na wykonane wcześniej naprawy/konserwacje oraz zużycie.

Do czynności konserwacyjnych należą:

 • Czyszczenie urządzeń
 • Smarowanie punktów obrotowych
 • Sprawdzenie łożyskowania w elementach ruchomych urządzeń, sprawdzenie luzów i prawidłowości prazy łożysk
 • Renowacja elementów drewnianych środkiem do ochrony drewna, posiadającym atest instytutu Higieny
 • Sprawdzenie stabilności osadzenia konstrukcji w gruncie i ewentualne zagęszczenie ziemi
 • Sprawdzenie wystawania fundamentów
 • Sprawdzenie występowanie ostrych krawędzi
 • Zapewnienie odpowiedniego prześwitu między urządzeniem a nawierzchnią
 • Utrzymanie wolnych przestrzeni wokół urządzeń szczególnie w ich strefach bezpieczeństwa
 • Uzupełnienie nawierzchni sypkich do poziomu gruntu oznaczonego na urządzeniach
 • Wymiana uszkodzonych elementów na nowe.

W związku na powyższe o otrzymaną odpowiedź na wcześniejszą interpelację zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentów (w wersji elektronicznej) z przeprowadzonych kontroli zgodnie z przedstawionymi wytycznymi oraz informacji o dokonanych w 2016r czynnościach konserwacyjnych. Proszę o ograniczenie informacji do następujących placów zabaw – CRS Ukiel, przy Parku Centralnym, na Nagórkach – ogródek jordanowski, oraz na Osiedlu Grunwaldzkim wybudowanym w ramach OBO (projekt zgłoszony przez Marcina Kulaska).

Proszę o rozważenie wprowadzenia następującej procedury – kompleksowych przeglądów przed rozpoczęciem nowego sezonu (wczesna wiosna) celem przygotowania do nowego sezonu, oraz każdorazowo późną jesienią celem określenia stopnia zużycia elementów – zaplanowanie niezbędnych napraw przed nowym sezonem. Liczę że wprowadzenie usprawnień pozwoli zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom miasta.

Proszę również o rozważenie odpowiednich regulacji prawem miejscowym, by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa na placach zabaw (ogólnie dostępnych, bez blokady/zakazu wejścia do obiektów) nie będących w bezpośrednim zarządzie gminy.

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *