interpelacja: akt wandalizmu na Placu Dunikowskiego

wandalizm-na-pl-dunikowskiegoW zawiązku z aktem wandalizmu jaki miał miejsce 15 sierpnia 2016 roku – aktem tym (o zgrozo!) szczycą się dwie osoby tj (podaję za olsztyn.wyborcza.pl dane dostępne w artykule pt: „Czerwoną farbą w ‘Szubienice’. Myśleli też o skuciu symboli) Władysław K. i Wojciech K. – czyn ten spowodował naruszenie przepisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami co jednoznacznie określono w ustawie jako czyn podlegający karze! Znamiona działania i wypowiedzi sprawców publiczne w mediach jednoznacznie pozwalają określić czyn jako świadomy i zamierzony za co ustawodawca w Art. 108 przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W związku z przewidzianą w ustawie nawiązką punkt 3 w/w artykułu zwracam się o wskazanie celu społecznego na jaki zostanie zasądzona nawiązka np. zabezpieczenie przed niszczeniem Koszarów Dragonów.

Proszę o zapoznanie się z Art. 113 ustawy – który określa czynności i zagrożenia jakim w związku ze sprawą podlega również właściciel zdewastowanego zabytku (gmina Olsztyn).

Chciałbym w tym miejscu jednoznacznie zaznaczyć, że zgodnie z Art. 118 Ustawy „bazgranie” po zabytku (Podżeganie i pomocnictwo są karalne)! Proszę o przedstawienie tej informacji do wiadomości publicznej.

Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Rozdział 10 Art. 102 zgłaszam akces na funkcję Społecznego opiekuna zabytków i proszę tą treść interpelacji potraktować również jako wypełnienie Art. 104 ustawy. Dotyczy to Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej nr rej. B-139/93 z 19.05.1993r.

Pozostaje w świetle zaistniałej sytuacji postawić następujące pytania – jak mogło do tego dojść w mieście pełnym kamer monitoringu? Jak sprawcy bezkarnie dźwigiem w centrum miasta, bez zgody gminy mogli zająć część terenu miasta i bez jakichkolwiek przeszkód złamać prawo?! Czy miliony wydane na monitoring, kamery są pieniędzmi, które trafiły nie tam gdzie trzeba?! Czy w związku na powyższe możemy czuć się w mieście bezpiecznie – skoro nie potrafimy zapewnić porządku nawet w centrum miasta?

Liczę że podjęte przez Urząd działania pozwolą odpowiednio zabezpieczyć dziedzictwo historyczne miasta i jednoznacznie napiętnować akty wandalizmu nie tylko te fizyczne za pomocą farby i narzędzi ale również wandalizmu historycznego – który podsycany ideologicznie (co było przed nami jest złe) próbuje zamazać tak trudną/ciekawa/zawiłą/nie zawsze chwalebną (ale jakże kształcącą) i cenną dla przyszłych pokoleń historię naszego Miasta i regionu.

Proszę o przedstawienie/szacunkowe wyliczenie kosztów przywrócenia pomnika i terenu do stanu właściwego.
Proszę o przedstawienie mapy/harmonogramu przywrócenia funkcji publicznych placu.

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *