grudniowe interpelacje cd.

71/2011/SLD
Sprawa: Dofinansowanie działań prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Spółdzielcy przedstawili informację, że miasto udziela wsparcia finansowego na rzecz realizacji działań prowadzonych, organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Jeśli to prawda to na jakiej podstawie udziela się dotacji spółdzielni Pojezierze, jeśli dla Spółdzielni Kormoran odmawia się partycypacji miasta w kosztach utrzymania ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych. Jeśli Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze otrzymała dofinansowanie na organizację festynu osiedlowego, czy taka procedura będzie również realizowana w 2012r?

Jaką kwotę jako miasto desygnowaliśmy dla spółdzielni? Czy jest to jedyna spółdzielnia, która otrzymała od nas wsparcie? Czy w stosunku do innych spółdzielni mieszkaniowych również stosujemy dotacje celowe, dofinansowanie w innej formie? Jeśli tak, to proszę o ujawnienie kwot i zadań realizowanych za te środki.

 

72/2011/SLD
Sprawa: Stacja CNG w Olsztynie, likwidacja obiektu kolejnym przejawem marginalizowania miasta?

Znane jest Panu stanowisko przedstawione w dyskusji dotyczącej podwyżek cen biletów MPK. Obecnie obowiązująca cena ON zapewne zniweczyła już podjęte korki ratunkowe. W poszukiwaniu innych mniej kosztochłonnych źródeł napędu dla taboru obsługi ruchu miejskiego sugerowałem zainteresowanie się pojazdami zasilanymi CNG.

Ostatnie publikacje medialne wywołują nie tylko moje zaniepokojenie – coraz częściej proszą o wyjaśnienia i interwencję właściciele pojazdów zasilanych CNG. Podjęte działania w PGNiG w sprawie stacji CNG również u mnie wywołują niepokój, a wymijające odpowiedzi udzielane przez operatora stacji budzą wątpliwości zainteresowanych.

Kolejny raz dochodzi do marginalizacji naszego miasta, nie tylko szkodliwa wypowiedź Pani Fotygi przynosi straty – również decyzja o wyłączeniu z dostępności dla podmiotów trzecich możliwości poruszania się pojazdami zasilanymi CNG ogranicza nasze możliwości.

Proszę zatem Pana o informację i interwencje jakie są zamierzenia wobec działalności stacji CNG w Olsztynie? Szereg podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszego miasta, generujących miejsca pracy, dopływ podatków do miejskiej kasy zwraca się z prośbą o wsparcie. Byt przedsiębiorstw w wyniku likwidacji stacji może być zagrożony.

Niewykluczone, że decyzja o wprowadzeniu przetargów na obsługę linii komunikacją publiczną nie będzie w 100% strategiczną, ze względu na brak możliwości wprowadzenia pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym.

73/2011/SLD
Sprawa: Gaz ze składowiska w Łęgajnach.

Zwracałem się w trakcie dyskusji na sesji Rady Miasta przy okazji omawiania funkcjonowania OZK i ZGOK o podjęcie próby renegocjacji umowy na pozyskiwanie gazu ze składowiska w Łęgajnach.

Do dziś nie dotarły do mnie informacje o podjętych próbach i możliwościach renegocjacji umowy celem zapewnienia żywotnych interesów miasta.

Proszę zatem o wskazanie kto był „ojcem” tej umowy, proszę o podanie uwarunkowań w jakich taka umowa została zawarta – i czytelną deklarację czy ta umowa w całości zabezpiecza interesy mieszkańców i miasta? Czy w związku z realizacją projektu „śmieciowego” obecny administrator instalacji odzysku gazu ze składowiska będzie również partycypował w kosztach rekultywacji składowiska.

Proszę również o informację o przyjętej technologii, harmonogramu i kosztach przeprowadzenia rekultywacji byłego wysypiska.

C.D.N

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.