FCC odlatuje, czas poszukać kasy

157/2013/SLD Sprawa:  Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pan Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna

           

                Zwracam się na Pana ręce z prośbą o podjęcie działań zmierzających do właściwego naliczania opłat za bezumowne zajęcie pasa drogowego. Niezależnie od sytuacji budżetowej Naszym zadaniem jest  stać na straży prawa i porządku w mieście. Wszelkie podejmowane decyzje powinny skutkować poprawą warunków, poprawą klimatu do mieszkania w Olsztynie. Obecny stan finansów miasta nie pozwala na zadawalające, bieżące utrzymywanie infrastruktury komunikacyjnej, zapobieganie jej degradacji – nie przekazujemy wystarczających na ten cel środków – wyprzedzających degradację, takich, które poprawią jakość dróg, chodników i ścieżek.

W nawiązaniu do faktu z wypowiedzenia umowy firmie FCC (o bezsensownych utrudnieniach w ruchu, ograniczaniu przepustowości ciągów komunikacyjnych interpelowałem już wcześniej) zwracam się z wnioskiem o zinwentaryzowanie – naliczenie opłat za, w tym momencie już bezumowne zajęcie pasa drogowego. Powierzchnia jest szacowana na dziesiątki, jak nie setki tysięcy metrów kwadratowych.

                Nie powinniśmy w mieście traktować podmiotów uznaniowo względem prawa, zatem kolejna część, przy tej powyżej może wydawać się drobną, ale żądamy przestrzegania prawa również od, już przeze mnie wymienianej w interpelacji dotyczącej samowoli budowlanej – starszej Pani sprzedającej kwiaty na chodniku – to musimy tego żądać od wszystkich! Byliśmy obserwatorami bezumownego zajmowania pasa drogowego – przez różne podmioty – które to właśnie władzom miasta zarzucają niegospodarność – zatem zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o udzielenie informacji ile opłat za zajmowanie pasa drogowego wnieśli do miejskiej kasy zgodnie z prawem organizatorzy akcji referendalnej (opłat za stoliki, stojące ogłoszenia, reklamy – wzmianki nie tylko zgłaszane przez mieszkańców, ale też wielokrotnie publikowane w mediach. Proszę o wskazanie ile przez te blisko 60 dni akcji wpłynęło do budżetu środków z tego tytułu.

                Dbając o poprawę komfortu mieszkania w Olsztynie proszę również o udzielenie informacji ile wpływów za zajęcie pasa drogowego kwartalnie zasila kasę miasta (proszę uwzględnić ostatnie 4 kwartały), oraz jaką to obejmuje powierzchnię? Proszę również wskazać  te elementy infrastruktury drogowej i „przyległości”, które udostępnialiśmy bezpłatnie – proszę podać powierzchnię, oraz odnieść się do przekraczania terminów i powierzchni zajmowanej poza wydanymi zezwoleniami.

Możliwe, że uzyskane dane w zestawieniu z nakładami na bieżące remonty i naprawy substancji komunikacyjnej mogą Nas skłonić do poszukiwania dodatkowych środków właśnie w tym sektorze.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.