Dziś Europejski Dzień bez Samochodu – interpelacja Polityka Parkingowa w Olsztynie

Interpelacja dotycząca wniosku złożonego w trakcie posiedzenia Komisji Gospodarki – opracowanie polityki parkingowej.

 

Pan
Piotr Grzymowicz
Prezydent Olsztyna

 

 

Mając na uwadze fakt, że dziś mamy Europejski Dzień bez Samochodu wnoszę o przystąpienie do opracowania następującego dokumentu strategicznego, przeprowadzenie dogłębnej analizy połączonej z konsultacjami społecznymi, które w swoim zakresie będą zawierały szerokopojętą Politykę Parkingową w Olsztynie.

Kolejny raz wracamy do dyskusji przy omawianiu MPZP o współczynniku miejsc parkingowych – nie mając całkowitego obrazu zarówno potrzeb, oczekiwań, jak i strategicznego podejścia do kompleksowej polityki transportowej. Jednocześnie chciałbym podziękować za uwzględnienie obowiązku stosowania współczynnika rotacji przy projektowaniu zapisów planów.

Już dziś musimy się zmierzyć z tematem parkowania w mieście mając na uwadze zarówno rządowe plany zmian w SPP, organizacji stref parkowania jak również zasad jakie będą oddziaływały w przyszłości na miasto. Sytuacja może zmusza nas do podjęcia tych działań, ze względu na fakt, że ciągła coraz większa presja osób zamieszkujących poza miastem – stale będzie pogłębiała problemy. Warto również zwrócić uwagę, że przekazane do Rady dokumenty dotyczące Planu Mobilności MOF Olsztyna odnoszą się zarówno do polityki transportowej jak i parkingowej.

Licząc na zaangażowanie w ten proces zarówno pracowników jak i studentów naszego uniwersytetu

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *