dyskusja na Komisji Gospodarki Rady Miasta 19 stycznia 2017 dotycząca smogu

Łukasz Łukaszewski (ŁŁ) Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (PO): Do komisji GKOŚ wpłynęła interpelacja Radnego Krzysztofa Kacprzyckiego dotycząca tak zwanego smogu, może Krzysztof tak pokrótce przedstawisz

Krzysztof Kacprzycki (SLD): dziękuję Panie Przewodniczący ja myślę, że najlepszą ilustracją do tego tematu jest spojrzenie przez to okno i będziemy wiedzieli o czym mówimy tak naprawdę, bo to najdobitniej wskazuje jaką mamy sytuację tutaj w centrum miasta. Jakie najważniejsze według mnie i w rozmowie z ekspertami na temat jakości i czystości powietrza tu jest akurat taka sytuacja …. (głosy radnych PiS którzy próbują zagłuszyć moją wypowiedź – Jarosława Babalskiego i Leszka Araszkiewicza) .. Panowie, ja wiem, ja wam w rozmowie o ulicach (w domyśle dekomunizacji) nie przeszkadzałem, proszę zatem byście mnie pozwolili się w tej sprawie (smogu) wypowiedzieć ..

Jak wygląda ta sytuacja, mamy w tej chwili tylko jedną stację pomiarową, która bada poziom zanieczyszczeń, ze względu na to, że są obserwacje i działalność chociażby straży miejskiej wskazują, że dużo gorsza sytuacja znajduje się chociażby na Dajtkach, na Osiedlu Mazurskim mamy problem z tą sytuacją czyli swojego rodzaju lokalnym tłem zanieczyszczeń wynikającym z systemu ogrzewania gospodarstw jednorodzinnych. Ja przez ten czas odrabiałem dużo pracy domowej, i Pan Prezydent też zadeklarował pewnego rodzaju działania czyli już na wspomnianym wczoraj blogu, że pojawią się swojego rodzaju działania, instytucje działające w zakresie ochrony środowiska, wiem, bo udało mi się uzyskać te informacje, ale źródeł nie będę podawał, że względu na to, że umówiliśmy się co do tego, że te instytucje będą miały pierwszeństwo, będzie przewidziany program na dofinansowanie wymiany pieców z bardzo dobrym montażem finansowym w gospodarstwach jednorodzinnych na terenie Olsztyna, na zasadzie pewnego rodzaju grantów z umorzeniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel. W związku z tym pewnie działania już się zadziały.

Ja oczekuję pogłębienia tego, tej decyzji i poszukiwanie rozwiązania na tę okoliczność, bo my pracowaliśmy na tej komisji i przyjęliśmy na sesji rady miasta plan ograniczania niskiej emisji i tam była tabelka mówiąca o pewnego rodzaju zanieczyszczeniach, ale to były dane z 2013 roku, jak dobrze pamiętam, i to były dane wskazujące na to, że sytuacja nie jest zła poza przekroczeniem benzo(α)pireniem w powietrzu, z zapyleniem radziliśmy sobie dość dobrze a styczeń tego roku pokazuje, że niestety sytuacja jest dużo, dużo gorzej i chociażby w tej chwili jest przekroczenie tych wartości, które są odnośnie zapylenia i sytuacja, która jest czyli z godziny 14, ja wiem, że już się zbliżamy i jest prawie 15, ale o 14 mieliśmy 144% przekroczenia normy odnośnie tego pyłu zawieszonego PM2,5. W związku z tym, ta sytuacja cały miesiąc praktycznie nas dotyka. I czego ja tak naprawdę oczekuję – podjęcia działań nie tylko, które w pewnym okresie czasu będą skutkowały tym, że ta sytuacja naszego powietrza diametralnie się poprawi, ale oczekuję również bieżącego działania czyli nie tylko podejmowania działań spóźnionych jak mieliśmy w tym przypadku, że średniodobowe zwiększenie ilości tego zawieszonego pyłu spowodowało z opóźnieniem wydanie ostrzeżenie o tym, że ta sytuacja będzie trwała dalej.

Ja bym chciał abyśmy mieli na tyle aktywny system bezpieczeństwa i monitorowania jakości powietrza, że chociażby mamy lekcję WF-u i mamy jak np. 8-go stycznia przekroczenie 604% tych zanieczyszczeń i w późniejszym okresie też na czerwono, a w tych wszystkich alarmach jest pokazywane że należy ograniczyć czas przebywania dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych – wystawiane na ekspozycję, na sprawy związane z zanieczyszczeniem powietrza a w mieście odbywały się te lekcje jakby się nic nie działo – ja oczekuję takiej sytuacji, że nasze służby mając dostęp do tych informacji praktycznie na bieżąco będą wydawały takiego rodzaju ostrzeżenia, że chociażby wuefiści w okresie tego największego zanieczyszczenia powietrza nie będą wyganiali, że tak kolokwialnie powiem, na bieganie na śniegu, bo przecież jasne i czytelne jest, że w takiej sytuacji powinno się ograniczać w tym momencie przebywanie na nazwijmy to „świeżym” powietrzu. Tak? Czyli to jest ta jedna rzecz na którą chciałbym w pierwszej kolejności zwrócić uwagę – bo to jest w zasięgu szybkiego działania, szybkiego reagowania na terenie naszego miasta.

Druga rzecz, to oczekuję z tytułu, po pierwsze zapowiedzi Pana Prezydenta że pojawi się pewnego rodzaju mechanizm finansowania który dla zamieszkania zbiorowego będzie w stanie poprawić tą sytuację – że przeprowadzimy pewnego rodzaju inwentaryzację źródeł zanieczyszczenia, w tej chwili się tylko orientacyjnie wydaje, a mamy służby, mamy możliwości techniczne – ale będzie wymagało to od nas dużo pracy chociażby ze względu na te mechanizmy finansowe, że podejmiemy wysiłek inwentaryzacji głównych źródeł zanieczyszczeń – bo w tej chwili nam się tylko wydaje, nie mamy tego zdiagnozowanego więc ja oczekuję na jakich osiedlach czyli to takie najbardziej ogólne gdzie są największe przekroczenia. Ja przekazywałem do Pana Prezydenta informację, że jest możliwy do pozyskania na zasadzie porozumienia z uniwersytetem, na nasze cele mobilnego punktu pomiaru jakości powietrza, który mógłby w takich newralgicznych sytuacjach wystarczyć, przekazałem również informację i tu pojawiła się chęć współpracy odnośnie lokalnych punktów pomiarowych – pojawił się co jest ostatnio modne startup który jest w stanie monitorować za niewielkie pieniądze jakość powietrza, nie tak dokładnie jak te państwowe, ale również na tyle dokładnie by pozwolić określić jakość powietrza praktycznie w każdym punkcie naszego miasta, żeby wiedzieć chociażby to co w dniu wczorajszym, w godzinach porannych były przekroczenia – wczoraj i przedwczoraj, a o godzinie 15 powietrze było na tyle dobre, że alarmy smogowe by się wyłączały – jesteśmy to winni, już kończąc Panie Przewodniczący, żeby wyposażać, bo jak już mówiłem na samym początku, jeżeli nie możemy tu i teraz rozwiązać tego problemu (smogu) to chociaż wyposażmy siebie i mieszkańców w wiedzę , żeby podejmować świadomie decyzję, czy ci nauczyciele wf-u wiedząc że jest zanieczyszczenie powietrza będą prowadzili zajęcia z wf-u w sposób może mniej wysiłkowy żeby nie filtrować tego złej jakości powietrza przez płuca dzieci, tylko na Sali gimnastycznej zrobić jakieś zajęcia mniej wysiłkowe, żeby osoby starsze też wiedziały, że te które mają astmę, choroby płuc żeby danego dnia ograniczyć aktywność ruchową, żeby kobiety w ciąży też podejmowały świadome decyzje, żeby rodzice wreszcie z dziećmi – żeby nie wychodzili w tym największym zapyleniu i zanieczyszczeniu powietrza na spacery z dziećmi – to jesteśmy w stanie, na podstawie tej jednej stacji referencyjnej, którą mamy już dziś zrobić, a te prace, które były zapowiedziane i które będą się toczyły, ta inwentaryzacja to jest to czego ja w najbliższej przyszłości oczekuję i liczę, że tutaj Panowie odpowiedzialni za ochronę środowiska i te sprawy niskoemisyjne, też się w tej sprawie wypowiedzą, co w ramach tego, tych mechanizmów które już dziś mamy – co możemy w tej sprawie zrobić? Bo najgorsze co w tej chwili nas spotkało to, że nie zadziałaliśmy wtedy kiedy powinniśmy i narażaliśmy z tytułu braku reakcji i niewiedzy – że nasi mieszkańcy tej średniej jakości powietrzem oddychali. I kolejna już na koniec sprawa to nie jest tylko nasze zanieczyszczenie , to jest zanieczyszczenie, które dostajemy z terenu Polski, to jest zanieczyszczenie, które dostajemy od sąsiednich gmin czyli od mieszkańców Bartąga, Dywit, bo niestety ostatnio robiąc w ramach obowiązków służbowych przejazdy widziałem jak ta sytuacja wygląda. U nas nie jest najgorzej ale to nie powoduje tego, że powinniśmy tą sprawę bagatelizować – dlatego powstała z propozycjami rozwiązań ta interpelacja, by podyskutować – zmierzyć się z tym problemem. Będzie trudno, rząd zapewnia pewnego rodzaju wsparcie ale my nie możemy tylko na to czekać na to co spłynie bo po naszej stronie inwentaryzacja tego zagrożenia i miejsca tego zagrożenia – za nas tego nikt nie zrobi. To są moje oczekiwania w tej sprawie.

Tu bez mikrofonu (Radny PiS Jarosław Babalski próbuje zagłuszać, bez mikrofonu): JB: Panie Radny temat jest już dawno zdefiniowany naprawdę.

KK: No to proszę pokazać mi źródła (smogu) na terenie miasta, no Panie Radny.

JB: no mielimy tu i tak dość długo, problem jest zdefiniowany, zaraz będziemy powtarzać, że piece, że będziemy namawiać, podłączać

KK: ale kogo? No to kolego radny kogo? Proszę mi wskazać.

JB: Dajtki chce pan podłączyć? Wie pan co, prędzej mi włosy urosną niż ci ludzie dadzą się podłączyć do MPEC-u, Zapewniam pana!

KK: Ale tu nie chodzi o do MPEC-u, ja mówię o wymianie ..

JB: Panie Krzysztofie, Krzysztof! Mielenie tu jest takie, esz, termin .. problem jest zdefiniowany rząd przyjął pewne, pewne propozycje działań kierunkowych i wszystko no, problem to mają Katowice, Kraków, nie demonizuj tutaj, bo naprawdę, wiesz palenie na przystankach i ludzie się śmieją z nas jako radnych, porażka, że się zajmujemy takimi sprawami. No co powiesz, zabronisz dzieciom wychodzić? Dobrze by było, że twoi starsi koledzy uprzedzili jak w Czernobylu pierdyknęła atomówka, że wtedy było ostrzeganie, teraz ty za taką empatią mówisz o, o , daj spokój!

ŁŁ: teraz Pan Dyrektor

JB: Daj spokój, no stację postawisz i co będziesz miał?

ŁŁ: Panie Jarku

JB: no bo, przez grzeczność siedzę

ŁŁ: uspokójmy emocje, każdy czeka, Pan Dyrektor czeka, jest temat

Dyrektor Wydziału Środowiska: Zdzisław Zdanowski (ZZ): Pan Radny Kacprzycki raczył w końcowej części wypowiedzi takiego zdania, że u nas nie jest jeszcze najgorzej, ja chciałbym to pociągnąć, ja uważam, że u nas jest na tyle dobrze, że moglibyśmy zapraszać tutaj mieszkańców innych regionów żeby takim powietrzem oddychali jakie mamy:

JB: (klaszcząc w ręce) bardzo dobrze

ZZ: tutaj jest sytuacja, naprawdę incydentalna, wyrywkowa, i muszę powiedzieć, że my musimy pracować na podstawie przepisów, norm, które wszystkich obowiązują, norm które przy pomiarach muszą być porównywalne z drugimi, …. 13:15 (CDN)

Dyskusja trwała 36 minut 57 sekund

 

 

10 minut

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

One comment

  • Robert

    No i to by było chyba na tyle… na tyle pozwala świadomość naszych radnych, naszych mieszkańców. Komentarza nie trzeba. Trujmy się bez świadomości, tak jest lepiej…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *