Równi wobec prawa i liczący na sprawiedliwe traktowanie

Dziś odbyła się X sesja Rady Miasta. Od zaprzysiężenia minęło zaledwie pół roku, a sesji wysypało się już 10 za kilka dni będzie również nadzwyczajna poświęcona sprawom finansowym. W ramach interpelacji poruszyłem następujące sprawy: Pierwsza tura wypowiedzi – zmieściłem się w 10 minut i poruszyłem sprawy: Obelisk/tablica postawiona niezgodnie z prawem przy udziale radych PiS – pytanie gdzie tu sprawiedliwość […]

Read more

chce się krzyczeć

Po wnikliwej analizie odpowiedzi na część moich interpelacji jakie padły na ostatniej sesji Rady Miasta 24/04/2011r musiałem wziąć kilka głębokich oddechów by nie być w stanie, który tylko nieparlamentarne słowa na usta ciśnie. Ochłonąłem i polecam się zapoznać z plikami odpowiedzi jakie można znaleźć w katalogu. Najbardziej podnosząca ciśnienie jest odpowiedź dotycząca stanu nawierzchni ul. Bartąskiej dla wytrwałych obserwatorów układu […]

Read more

interpelacje z kwietniowej sesji

Natłok wydarzeń nie może przeszkadzać w organicznej pracy – przyszła zatem pora na opublikowanie interpelacji i zapytań z ostatniej sesji Rady Miasta. Poza tuż po sesji opublikowanej interpelacji dotyczącej jakości prac budowlanych na miejskich drogach, problem omówiony na przykładzie ul. Bartąskiej zostały poruszone następujące problemy: prośba do Prezydenta o wycofanie się z deklaracji dotyczącej parcia w kierunku sporu sadowego z […]

Read more

drogi po kontroli NIK

Na wczorajszej sesji Rady Miasta poruszyłem sprawę niedostatecznego egzekwowania gwarancji w stosunku do wykonywanych na terenie miasta inwestycji drogowych i komunikacyjnych. Przyczynkiem do zadania pytania dla Prezydenta miasta czy właściwie jest prowadzony nadzór nad inwestycjami w trakcie okresu gwarancyjnego? jest sytuacja z ul. Bartąską – pierwsze pisma w sprawie zauważonych usterek zostały skierowanie na ręce Dyrektora MZDiM już w 2008 […]

Read more

Odpowiedzi na interpelacje z marca

Marcowa sesja Rady Miasta już dawno przebrzmiała – tuż przed świętami otrzymałem odpowiedzi na postawiona na sesji pytania. Sprawa dotyczyła polepszenia stosunków dyplomatycznych z naszym miastem partnerskim i nadanie skwerowi, ulicy, parkowi bądź innej formie architektonicznej imienia Kaliningradu. Drążyłem temat jakości zajęć WF prowadzonych w placówkach edukacyjnych bez sal gimnastycznych. Dociekałem czym zajmuje się Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta. Wiemy […]

Read more

już wiem ile wycięto drzew w 2010r

Dziś w katalogu znalazły się kolejne odpowiedzi na interpelacje jakie składałem podczas sesji. Sprawa działań mających na celu uporządkować problemy w Olsztynie z czworonogami, ilość drzew wyciętych i posadzonych w 2010r, oraz mało optymistyczna informacja, że Olsztyn nie będzie się ubiegał na środki zewnętrzne na termomodernizację. Dziś dzień był bardzo pracowity, rano wywiad dla studentki do pracy naukowej, na temat […]

Read more

Odpowiedzi na interpelacje

Dziś w mojej skrzynce Radnego pojawiły się kolejne z lekkim opóźnieniem odpowiedzi na interpelacje. W serwisie Google Docs stworzyłem cały katalog w tej chwili dostępne są odpowiedzi w następujących tematach: 2011-01-03 w sprawie podwyżek opłat za wodę 2011-01-26 w sprawie problemów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania Bartąska – Kutrzeby – Wilczyńskiego 2011-01-26 w sprawie uzgadniania MPZP z sąsiednimi gminami 2011-01-26 w […]

Read more

Kolejna sesja za nami

Dziś niestety najwięcej czasu Rada Miasta poświęciła sprawie tablicy upamiętniającej Tarasa Szewczenkę ukraińskiego poetę. Szczęśliwie mimo pewnych braków we wniosku i odrobiną innego systemu działania udało się uniknąć międzynarodowego zgrzytu. Tablica niewielkich rozmiarów ma zostać odsłonięta w rocznicę śmierci poety. Fundatorem jest partnerskie miasto Łuck na Ukrainie. Sesja to również czas na składanie zapytań, interpelacji radnych. Oto sprawy, w których […]

Read more

Sesja Rady Miasta

Dziś na sesji Rady Miasta złożyłem zapytania/interpelacje w następujących sprawach: Rozwiązania problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniu ulic Kutrzeby – Bartąska – Wilczyńskiego Nawiązanie współpracy ze Starostwem Powiatowym w sprawie przebudowy drogi łączącej Bartąg z E51 – ta drogą poruszają się mieszkańcy Olsztyna omijający zatory na Sikorskiego Nadzór na budową ronda przy moście na rzece Łynie [inwestycja, którą ma być owocem współpracy […]

Read more
1 6 7 8