interpelacje z wrześniowej Sesji – cz 2

200/SLD/2014-mapa drogowa po uchyleniu MPZP dla terenu pomiędzy Nagórkami a Jarotami, Na dzisiejszej sesji Rady Miasta próbowałem rozpocząć dyskusję, by wypracować rozwiązanie, które pozwoli zabezpieczyć interesy mieszkańców i miasta. Niestety ani Radni, ani Prezydent nie byli skłonni pochylić się nad sprawą. Sprawa tym dziwniejsza, że Urząd otrzymał pismo od Wojewody z zastrzeżeniami, a dotychczasowa praktyka współpracy z organem nadzoru ewidentnie […]

Read more

interpelacje z wrześniowej sesji cz1

198/SLD/2014- zgłoszenie przez mieszkańców problemu z dojazdem na osiedle przy ul. Pimpickiego Mieszkańcy zgłosili problem – brak drogi dojazdowej do budynków, brak dojazdu do garaży. Sprawa była poruszana na wczorajszej Komisji Budżetu. Mając na uwadze fakt niedotrzymania przez przedsiębiorcę nie tylko umowy z mieszkańcami, ale również niedotrzymanie umowy z miastem (umowy wynikającej z porozumienia), ten przedsiębiorca by dopełnić czary braku […]

Read more

Interpelacja w sprawie OBO

195/SLD/2014 Sprawa OBO Pan Jan Tandyrak Przewodniczący Rady Miasta Olsztyna Szanowny Panie Przewodniczący składam na Pana ręce interpelację w sprawie korekty procedury OBO, drogą elektroniczną ze względu na napięcia jakie wokół sprawy narastają. Pan Piotr Grzymowicz Prezydent Miasta Olsztyna Szanowny Panie Prezydencie zwracam się do Pana z prośbą o ponowne przeanalizowanie zarządzenia nr 172 w sprawie OBO, zapisy dotyczące domniemanego […]

Read more

interpelacje z 25 czerwca

186/SLD/2014 W sprawie doraźnego połączenia ulicy Bartąskiej z ul Popiełuszki W związku opóźnieniem procedury przetargowej prowadzonej przez PSD, na podstawie wniosków z Posiedzenia Rady Osiedla Generałów z 16.06.2014 r oraz wypowiedzi Prezydenta w sprawie łączników na czas trwania robót przy budowie linii tramwajowej – wnoszę o natychmiastowe podjęcie doraźnych działań mających doprowadzić do przejezdności łącznika Bartąskiej i ul. Popiełuszki. Obecny […]

Read more

asystent parkowania w centrum Olsztyna

Składam na Pana Ręce interpelację w sprawie oznakowania miejsc, opomiarowania i udostępnienia informacji na temat miejsc do parkowania w okolicy olsztyńskiej starówki. 185/SLD/2014 Sprawa: Informacja na temat dostępnych miejsc do parkowania na starówce. Panie Prezydencie! Przetoczyła się przez Komisję Gospodarki dyskusja w sprawie miejsc parkingowych w okolicach olsztyńskiej starówki. Niestety mimo mojego wniosku formalnego w sprawie skierowania stanowiska Komisji w […]

Read more

interpelacje/zapytania z maja

Czas uporać się z zaległościami – spisaniem tego, co na majowej sesji Rady Miasta padło z moich ust w punkcie zapytania/interpelacje radnych. 181/SLD/2014 Na ostatniej Komisji Gospodarki byliśmy świadkami dziwnego zdarzenia. Osobiście byłem zaskoczony faktem, że na komisję przychodzą przedstawiciele kościoła zieloświątkowego, z zapytaniem kiedy zostaną wypełnione obietnice jakie zdaniem obecnych Prezydent złożył! Co ciekawe sprawę wybrania miejsca, znalezienie obejścia […]

Read more

Interpelacja w nadzwyczajnym trybie

Szanowny Panie Przewodniczący! Zwracam się na Pana ręce z prośbą o przekazanie sprawy Panu Prezydentowi, niezwłoczne zbadanie sprawy celem wykluczenia zagrożenia. Wiem że w sprawach różnych poruszałem możliwość składania interpelacji drogą elektoroniczną, ale w drodze wyjątku proszę przyjąć tą wiadomość również jako test, sprawdzenie takiej możliwości. Dzisiejsze obowiązki służbowe nie pozwalają mi na złożenie interpelacji w formie tradycyjnej, a sprawa […]

Read more

interpelcaje/zapytania z majowej sesji rady

179/SLD/2014 Sprawa bezpieczeństwa użytkowników miejskich fontann. W upalne dni mieszkańcy Olsztyna, ze szczególnym udziałem tych najmłodszych, poszukują ochłody, miejsca do zabawy w miejskich fontannach. Zwracma się zatem do Pana Prezydenta z prośbą o sprawdzenie czy stan fontann, ichczystość i stanann sanitarny pozwalają na bezpieczną zabawę, ochłodę w znajdującej się w fontannach wodzie. Sprawa była poruszana na Komisji Zdrowia, część osób […]

Read more

Majowe interpelacje

Krzysztof Kacprzycki

178/SLD/2014 Szanowny Panie Prezydencie dziękuję za odpowiedź na zapytanie z kwietniowej Sesji Rady Miasta, niestety nie zawarto w niej odpowiedzi jak problem rozwiązać. Zatem ponawiam omawianie sprawę w formie interpelacji. Jest to elemenarna dbałość włądz miasta o majątek i finanse. W odpowiedzi zawarł Pan formułę: „…. niezwłocznej naprawie wszelkich uszkodzeń”. Proszę o wyjaśnienie co to dla Pana znaczy niezwłocznie? Mieszkańcy […]

Read more

sesja 30 kwietnia

175/SLD/2014 Zapytanie w sprawie olsztyńskiego festiwalu, wielokrotnie mówiono o tym, że się odbędzie w budżecie zarezerwowaliśmy środki a nadal nic w tej sprawie nie wiadomo. Czy to przykład olsztyńskiego Yeti? Co w tej sprawie Panu Panie Prezydencie wiadomo?     176/SLD/2014 Kolejny raz staje na Sesji sprawa MOK – jako radni, osoby nadzorujące zasadność wydawania środków publicznych kolejny raz dowiadujemy […]

Read more

zapytania z sesji

Z lekkim opóźnieniem, ale najwyższy już czas opublikować kilka zapytań, które zostały skierowane do Prezydenta na ostatniej Sesji 26 lutego 2014r. 170/SLD/2014 Panie Prezydencie zgodnie z Pana wcześniejszymi deklaracjami wyciągamy wnioski z wszystkich zdarzeń jakie mają miejsce na terenie miasta, powinniśmy być organizacją uczącą się – było to przedmiotem moich wcześniejszych interpelacji. Proszę wskazać jak zostały rozpatrzone wnioski, jakie skierowałem […]

Read more

Pokłosie zebrania Rady Osiedla Generałów

Rada Osiedla Generałów Ul. Kutrzeby 9 lokal „s” Stanowisko Rady Osiedla Generałów w sprawie ułatwienia przejazdu na czas planowanych robót w ciągu ul. Sikorskiego Rozumiemy troskę o ruch pojazdów o napędzie mechanicznym, ale nie tylko to wywołuje troskę mieszkańców i członków rady, zwracamy się z prośbą o kompleksową informację dotyczącą organizacji ruchu rowerogo na czas prowadzonych robót związanych z budową […]

Read more

13/01/2014 interpelacja w sprawie zmian organizacyjnych na czas remontów

169/SLD/2014 Sprawa: Poszukiwanie najlepszych rozwiązań na czas utrudnień w ruchu kołowym. Pan Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna Zwracam się do Pana z prośbą o ustosunkowanie się do następujących propozycji mogących w znaczący sposób ograniczyć uciążliwość prowadzonych na terenie miasta inwestycji utrudniających swobodny przepływ pojazdów – dotkliwe skutki szczególnie dla mieszkańców tzw. sypialni miejskich w Olsztynie. Kilkukrotnie poruszałem temat kosztów społecznych prowadzonych […]

Read more

interpelacje z sesji 16-go grudnia 2013r

165/SLD/2013 Interpelacja w sprawie wystających poza obrys krawężnika studzienek kaizacji deszczowej. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kto jest odpowiedzialny za odbiór inwestycji – przebudowa skrzyżowania ulic Wilczyńskiego i Sikorskiego. Znany jest Panu fakt niedostatecznie długiej zatoki autobusowej, teraz zwrócono uwagę na zagrożenie jakie wywołują ostre krawędzie studzienek zamontowanych w krawężnikach. Zamontowane elementy nie licują z krawężnikiem, a usytuowanie części […]

Read more

czas na refleksje po wypadku

11 listopada nieszczęśliwym zbiegem okoliczności brałem udział  w kolizji drogowej – pojazd którym kierowałem został uderzony przez nieoznamowaną skodę superb. Całe szczęście w nieszczęściu, że nikt poważnie w tym zdażeniu nie ucierpiał.   Warto po kilku dniach spokojnych refleksji odnieść się do całej sytuacji – podkreślam jeszcze raz nie mam żalu do policjantów, którzy kierowali tego dnia policyjnym wozem – […]

Read more

FCC odlatuje, czas poszukać kasy

157/2013/SLD Sprawa:  Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego. Pan Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna                             Zwracam się na Pana ręce z prośbą o podjęcie działań zmierzających do właściwego naliczania opłat za bezumowne zajęcie pasa drogowego. Niezależnie od sytuacji budżetowej Naszym zadaniem jest  stać na straży prawa i porządku w mieście. Wszelkie podejmowane decyzje powinny skutkować poprawą warunków, poprawą klimatu do […]

Read more

Interepelacje i zapytania z XL Sesji Rady Miasta

151/SLD/2013 Interpelacja w sprawie przeciwdziałania skutkom wydarzeń nagłych, powodujących sytuacje kryzysowe. Ostatnie niedogodności wywołane ulewnym deszczem pokazały niedostateczne określenie – wyznaczenie zadań, czynności jakie powinny być wykonane w związku z łagodzeniem następstw sytuacji nie występujących w trybie normalnego funkcjonowania miasta. Zawiodło organizacyjne przygotowanie zagadnień, harmonogramu działań na wypadek zaistnienia sytuacji nagłej wpływającej na czasowe wyłączenie pewnych funkcji (tym razem funkcji […]

Read more

strefa zamieszkania na Zaciszu

Dzisiejszy wpis (po dość długiej przerwie w pisaniu) mam nadzieję zapowiada powrót, do aktywnego prowadzenia bloga. Ostatnie tygodnie to czas zmagań z materią naukową, polityczną, społeczną i organizacyjną nie sprzyjał swobodnemu piśmiennictwu. Teraz do rzeczy! Część z Was zapewne pamięta moje postulaty jakie zawarłem w ulotce, ulotce wyborczej w 2010r. Nie były to postulaty ot, tak, takie które sam sobie […]

Read more
1 2 3 4 5