Apel do Marszałka Województwa i Radnych Sejmiku

Panie Marszałku,
Szanowne Panie i Panowie
Radni Sejmiku Województwa!

APEL

                Zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie działań mających na celu przyjęcie zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.) uchwały celem zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi, lub na środowisko poprzez wprowadzenie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Obecnie podejmowane działania Sejmiku (poprzez przyjęcie planu ochrony powietrza dla miasta Olsztyna) oraz działania władz miasta okazują się dalece niewystarczające. Podjęte działania (w tym również zamontowanie dodatkowych czujników) pokazują w szerszym zakresie skalę problemu. Próby ograniczenia budowania nowych źródeł emisji zanieczyszczeń poprzez zapisy w planach miejscowych okazują się prawnie nieskuteczne. Jedyne skuteczne narzędzie to uchwała Sejmiku Województwa. Wiem, że znana jest Państwu sytuacja ale jeszcze raz przytoczę zalecenia WHO dla pyłu PM10 dobowe średnie stężenie nie powinno przekraczać 50µg/m3 więcej niż 3 razy w roku, a roczna średnia powinna być poniżej 20µg/m3 . Im mniejsza średnica pyłów tym bardziej szkodliwy ich wpływ na zdrowie zatem dla pyłu PM2.5 WHO zaleca aby średnie roczne stężenie tego pyłu było na poziomie poniżej 10µg/m3 oraz by dobowe stężenie przekraczające 25µg/m3 nie zdarzało się częściej niż trzy razy w roku. Poniżej załączam kilka odczytów z czujników znajdujących się w Olsztynie.

 

   

Sytuacja zmusza do niestandardowych działań i nie tylko dla samej gminy Olsztyn należy przyjąć stosowne przepisy ale również w wersji minimum dla obszaru wyznaczonego przez przebieg obwodnicy Olsztyna. Uchwały sejmików zostały już przyjęte w województwach: śląskim, małopolskim, mazowieckim i dolnośląskim. Jak podają specjaliści z zakresu pulmonologii w Polsce przedwcześnie z powodu smogu umiera około 44 tys. osób –przeliczając na ludność naszego województwa tracimy ponad 1500 mieszkańców z powodu zanieczyszczonego powietrza.

Wiem, że szeroką analizą należy objąć całe nasze województwo, które niestety utraciło miano „zielonych płuc Polski” a stolica województwa, My mieszkańcy Olsztyna potrzebujemy Państwa pomocy. Osobiście od dłuższego czasu zajmuję się tym problemem i stawiam się do Państwa dyspozycji, deklaruję jeśli to okaże się potrzebne swoją pomoc, złożę wszelkie możliwe wyjaśnienia, odpowiem na stawiane pytania, postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Przez dłuższy czas sądziłem, że jest w Olsztynie lepiej jednak zaangażowanie się w sprawę pozbawiło mnie wszelkich złudzeń. Już dziś trzeba podjąć stanowcze działania by najpierw zahamować stałe pogarszanie sytuacji (budowanie kolejnych źródeł zanieczyszczenia) oraz doprowadzić do stopniowej likwidacji obecnie istniejących instalacji i poprawy świadomości mieszkańców regionu.

Wnoszę jak na wstępnie o przyjęcie w pierwszej kolejności stosownej uchwały dla obszaru miasta Olsztyna i obszaru ograniczonego obwodnicą Olsztyna.

 

pozostając do dyspozycji

z poważaniem

Krzysztof Kacprzycki
Przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Olsztynie
Radny Miasta
Przewodniczący Rady Osiedla Generałów
Prezes Stowarzyszenia Zacisze
ZZPAR „AgroSłużba” ARiMR
Wiceprzewodniczący Rady Przyjaciół Harcerstwa Hufca Warmińskiego ZHP

 

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *