63/SLD/2011 – koszty społeczne inwestycji

Na terenie Olsztyna odbywa się szereg inwestycji, które oddziałują na jakość życia mieszkańców. Dotychczasowe konsultacje społeczne prowadzone na terenie naszej gminy dowodzą, że mieszkańcy miasta nie zawsze zgadzają się z koniecznością realizacji przedsięwzięcia. W trakcie trwania procesu inwestycyjnego pojawia się szereg „nieoczekiwanych” zdarzeń, które wydłużają sam proces realizacji zadania jak i zwiększają jego uciążliwość.

Podczas omawiania inwestycji przedstawiciele władz miasta, firm konsultingowych kładą nacisk wyłącznie na korzyści płynące z realizacji inwestycji nie odnosząc się do utrudnień jakie będą w trakcie samej realizacji jak i po jej zrealizowaniu. Nie omawia się kosztów jakie w związku z zaistnieniem efektu finalnego będą musieli ponosić zarówno mieszkańcy jak i sama gmina, nie pada pytanie jaki potencjał utracimy? Brakuje rzetelnego określenia bilansu zysków i strat nie tylko w ujęciu danej społeczności, na której terenie będzie realizowana inwestycja, utraconego standardu życia ale również nie określa się tych elementów przeciw dla całej społeczności naszego miasta.

Zwracam się zatem na ręce Pana Prezydenta z prośbą by podnieść standardy planowania i realizowania inwestycji na terenie naszego miasta, ujawniać w procesie przygotowawczym oraz konsultacji również rzetelnie określone koszty społeczne. Nieokreślanie tych kosztów buduje niepotrzebne napięcia społeczne, doprowadza częstokroć do rozwlekania w czasie inwestycji – a kosztem dla mieszkańców jest nie tylko stracony czas, ale również wymierne koszty jakie są ponoszone choćby na paliwo w korkach i dotacje jakie musimy kierować np. do miejskiego przewoźnika w związku z nierentownością przewozów (warto tu wspomnieć słowa Prezesa MPK jakie padły w trakcie dyskusji nad podwyżkami cen biletów – przewoźnik szacuje straty poniesione w wyniku prowadzonych inwestycji i generowanych przez nie utrudnień na kwotę ponad miliona złotych).

Kompleksowe rozważania, szczególnie w tak trudnych czasach dla budżetu naszego miasta pozwolą na podejmowanie świadomych decyzji z pełną wiedzą o skutkach tych decyzji.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.